PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatak nije obavezan
* Podatak nije obavezan


SVE O
OSIGURANJU
PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - TRIGLAV
 
Nesreća ne bira ni mesto ni vreme pa je korisno biti u spreman bez obzira da li se na put ide poslovno ili na odmor.
 
 
Putno zdravstveno osiguranje sa asistencijom (PZO) pokriva sve nužne troškove nastale u inostranstvu kao posledica novonastale bolesti ili povrede.
 
 
Osiguranje može biti individualno, porodično* ili grupno, sa ili bez ski rizika i sa pokrićem 15.000€ ili 30.000€ a moguće ga je kupiti direktno preko LINKA Triglav osiguranja na našem sajtu uz 10% popusta. 
 
Primer cena: 
 
Putno zdravstveno osiguranje da pokrićem do 15.000€  na 6 dana iznosi 8,94€  za odraslu osobu.
Putno zdravstveno osiguranje da pokrićem do 30.000€  na 6 dana iznosi 9,66€  za odraslu osobu.
 
*Osobe mlađe od 18 godina imaju popust 50%. 
 
*Doplata za ski rizik je 100%.
*Doplata za osiguranje u slučaju Covida je 25%.
*Porodično osiguranje mogu kupiti samo porodice. Pod porodicom se smatraju roditelji i sva njihova deca starosti do 18 godina.
*Navedene cene osiguranja su informativne. Osiguranje se obračunava i plaća u dinarskoj protivvrednosti i osiguravajuća kuća zadržava pravo na promenu cene. 
 
Pri nastanku osiguranog slučaja, koji je pokriven ovim osiguranjem, potrebno je da pozovete centar za pomoć –
Europ Assistance, telefonski broj +381 11 41 44 105 ili ih kontaktirate na mejl operationsr@europ-assistance.hu. 
 
 
Putno zdravstveno osiguranje sa asistencijom (PZO) ne važi na teritoriji Srbije i da ne važi za osobe koje nemaju prebivalište u Srbiji.
 
***********************************************************************************************************************************************************
OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA
 
 Turistička agencija Skifun u saradnji sa osiguravajućom kućom DDOR nudi vam mogućnost da se prilikom kupovine aranžmana odlučite i za osiguranje od otkaza putovanja. Ukoliko se osiguranje od otkaza ne poruči/ ne kupi prilikom prve uplate za aranžman, polisa postaje aktivna tek 10 dana od dana kupovine iste.
 
 
Osnovica za obračun premije osiguranja je ugovorena osigurana suma koja je jednaka vrednosti ugovorenog putnog aranžmana sa turističkom agencijom.
 
Premija osiguranja se računa u procentu od osigurane sume, odnosno ugovorene vrednosti organizovanog putovanja  i to u iznosu od 5%
 
Kada se desi osigurani slučaj klijent obavesti agenciju o storniranju rezervacije, dobije račun na iznos storno troškova koje ima u trenutku otkaza kao i spisak dokumentacije koju je potrebno popuniti i dostaviti u poslovnicu DDORa. Nakon toga osiguravajuća kuća klijentu refundira 90% iznosa koji se zadržava na ime storno troškova.
 
 
**********************************************************************************************************************************************************
 
Klikom na ovaj LINK  možete doći do pregleda važećih propisa za državljanje Republike Srbije za putovanje u neku zemlju u uslovima pandemije Covid 19.