+381 11 655 76 67
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatak nije obavezan
* Podatak nije obavezan


Skifun
GARANCIJA
SKIFUN GARANCIJA - NOVO od sezone 2020/2021!
 
U svetlu svih proteklih događaja u vezi sa epidemijom bolesti COVID-19 i imajući u vidu Vašu brigu i naše dugogodišnje iskustvo osmislili smo poseban paket uslova putovanja - *Skifun Garanciju* za bezbrižnu rezervaciju putovanja.  
 
Skifun Garancija omogućava putniku povraćaj punog iznosa sredstava uplaćenih za turistički aranžman u roku od 15 dana od otkazivanja putovanja od strane putnika.
U kojim slučajevima važi  Skifun Garancija:
- u slučaju zatvaranja granica tranzitnih zemalja ili zatvaranja granica zemlje u koju se putuje usled nove epidemije bolesti COVID-19 ili širenja bio kog novog ili modifkiovanog virusa koji može prouzrokovati epidemiju zarazne bolesti, koja je zvanično proglašena u zemlji boravka, zemlji putovanja, kao i tranzitnim zemljama koje bi onemogućile dolazak na destinaciju;
- u slučaju bolesti putnika koja nije hronična već iznenadna, uz lekarsko uverenje/potvrdu i u slučaju smrti putnika ili člana uže porodice.
Kada važi Skifun Garancija i kada se putnik može odlučiti za istu:  
- Putnik može ugovoriti Skifun Garanciju najkasnije do prve uplate akontacije za rezervaciju a naknadu za istu može uplatiti najkasnije istovremeno sa uplatim akontacije za rezervaciju.
- Skifun Garancija se može aktivirati u bilo kom trenutku, u slučaju nastupanja predviđenih okolnosti, sve do dana polaska na destinaciju, odnosno do prvog dana korišćenja prve usluge.
** Skifun garancija ne važi u slučaju da nadležne ustanove donesu propis da je putnicima za ulaz u zemlju destinacije neophodan negativan PCR test, vakcina ili viza.
Koliko košta i kako se aktivira Skifun Garancija:
- Naknada za ugovaranje Skifun garancije iznosi 5% od cene aranžmana, odnosno svih usluga koje je putnik rezervisao.
- Ukoliko nastupi neka od navedenih okolnosti, putnik ima pravo na jednostrani otkaz ugovora o putovanju, koji će dostaviti pismenim putem na mail info@skifun.rs, uz odgovarajuće lekarsko uverenje ukoliko se ugovor otkazuje zbog iznenadne bolesti, a u slučaju proglašene epidemije agencija je dužna da objavi dopis zvaničnih institucija. Agencija će nakon otkazivanja ugovora o putovanju u skladu sa uslovima Skifun Garancije izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava putniku za sve usluge koje je putnik rezervisao i uplatio osim takse rezervacije i naknade za Skifun garanciju, u roku od 15 dana od otkazivanja putovanja iz navedenih razloga.
 
Putnik je dužan da uplati iznos rezervacije putovanja prema skali koja je objavljena na predračunu. Ukoliko putnik ne izvrši plaćanje u roku utvrđenom predračunom, agencija nije dužna da prihvati obaveze prema uslovima Skifun Garancije, već će u slučaju otkaza ugovora od strane putnika postupati prema opštim uslovima putovanja. Skifun Garancija je sastavni deo Opštih Uslova Putovanja.
***************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 
DDOR OSIGURANJE
 
Nesreća ne bira ni mesto ni vreme pa je korisno biti u spreman bez obzira da li se na put ide poslovno ili na odmor.
Putno zdravstveno osiguranje sa asistencijom (PZO) DDOR pokriva sve nužne troškove nastale u inostranstvu kao posledica novonastale bolesti ili povrede. Za neko od ponuđenih tipova osiguranja (individualno, porodično* ili grupno, sa ili bez ski rizika) i pokrića (10.000€ ili 30.000€) moguće je odlučiti se prilikom rezervacije. 
*Porodično osiguranje mogu kupiti samo porodice. Pod porodicom se smatraju roditelji i sva njihova deca starosti do 18 godina.
DDOR korisnički centar stoji na raspolaganju 24h za pomoć i to na srpskom jeziku. Kontakt korisničkog centra je: 
Tel. +381 11 414 4101
Mob. +381 64 828 2020
e-mail: putnaasistencija@ddor.co.rs  
Putno zdravstveno osiguranje sa asistencijom (PZO) ne važi na teritoriji Srbije i da ne važi za osobe koje nemaju prebivalište u Srbiji.
 
SNEŽNA GARANCIJA
 Prilikom rezervacije aranžmana koji uključuje skipas možete odabrati opciju snežne garancije. Iznos snežne garancije naveden je za svaki paket posebno. Ukoliko se odlučite za nju osiguravate sebi mogućnost povraćaja kompletnog iznosa rezervacije, osim troška snežne garancije i osiguranja, u slučaju da je skijalište zatvoreno zbog manjka snega na dan početka važnosti skipasa koji ste kupili u agenciji. 
Uslov za aktiviranje snežne garancije je da je aranžman isplaćen u celosti. Ukoliko svoj aranžman niste isplatili u celosti nije moguća refundacija prema uslovima garancije. O radu odabranog ski centra obaveštavamo vas 24h pre početka važnosti skipasa. Jedini validan parametar o radu skijališta je dokument izdat od upravnika ili vlasnika žičare. 
U slučaju da se, prilikom rezervacije, ne odlučite za kupovinu snežne garancije nismo u obavezi refundiranja iznosa aranžmana ako na put ne krenete zbog nedostatka snega na skijalištima. U tom slučaju vršimo refundaciju iznosa plaćenog za skipas dok se otkaz ostalih usluga tretira prema opštim uslovima putovanja.
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************
 
Klikom na ovaj LINK  možete doći do pregleda važećih propisa za državljanje Republike Srbije za putovanje u neku zemlju u uslovima pandemije Covid 19.
Copyright © 2013 - 2017 SKI SUN & FUN d.o.o.. Sva prava zadržana.