+387 51 491 377
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatak nije obavezan
* Podatak nije obavezan

SKIFUN
GARANCIJA
SKIFUN GARANCIJA - NOVO od sezone 2020/2021!
 
U svjetlu svih proteklih događaja u vezi sa epidemijom bolesti COVID-19 i imajući u vidu Vašu brigu i naše dugogodišnje iskustvo osmislili smo poseban paket uslova putovanja - *Skifun Garanciju* za bezbrižnu rezervaciju putovanja.  
 
Skifun Garancija omogućava putniku povraćaj punog iznosa sredstava uplaćenih za turistički aranžman u roku od 15 dana od otkazivanja putovanja od strane putnika.
U kojim slučajevima važi  Skifun Garancija:
- u slučaju nove epidemije bolesti COVID-19 ili širenja bio kog novog ili modifkiovanog virusa koji može prouzrokovati epidemiju zarazne bolesti, koja je zvanično proglašena u zemlji boravka, zemlji putovanja, kao i tranzitnim zemljama koje bi onemogućile dolazak na destinaciju;
- u slučaju bolesti putnika koja nije hronična već iznenadna, uz ljekarsko uvjerenje/potvrdu i
- u slučaju zatvaranja skijališta u potpunosti, uslijed nedovoljne količine snijega (zvanično proglašeno od strane skijališta).
Kada važi Skifun Garancija i kada se putnik može odlučiti za istu:  
- Putnik može ugovoriti Skifun Garanciju najkasnije do prve uplate akontacije za rezervaciju a naknadu za istu može uplatiti najkasnije istovremeno sa uplatim akontacije za rezervaciju.
- Skifun Garancija se može aktivirati u bilo kom trenutku, u slučaju nastupanja predviđenih okolnosti, sve do dana polaska na destinaciju, odnosno do prvog dana korišćenja prve usluge.
- Skifun Garancija se može aktivirati i tokom boravka na destinaciji, u svim navedenim slučajevima, s tim što agencija ima pravo da zadrži naknadu za već pružene usluge, koje su korišćene od strane putnika, a povraćaj sredstava će biti izvršen za dane u kojima putnik nije mogao da iskoristi ugovorene usluge zbog navedenih slučajeva.
Koliko košta i kako se aktivira Skifun Garancija:
- Naknada za ugovaranje Skifun garancije iznosi 5% od cijene aranžmana, odnosno svih usluga koje je putnik rezervisao.
- Ukoliko nastupi neka od navedenih okolnosti, putnik ima pravo na jednostrani otkaz ugovora o putovanju, koji će dostaviti pismenim putem na mail rezervacije@skifun.ba, uz odgovarajuće ljekarsko uvjerenje ukoliko se ugovor otkazuje zbog iznenadne bolesti, a u slučaju proglašene epidemije ili zatvorenog skijališta agencija je dužna da objavi dopis zvaničnih institucija. Agencija će nakon otkazivanja ugovora o putovanju u skladu sa uslovima Skifun Garancije izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava putniku za sve usluge koje je putnik rezervisao i uplatio osim takse rezervacije i naknade za Skifun garanciju, u roku od 15 dana od otkazivanja putovanja iz navedenih razloga.
 
Za sve rezervacije napravljene do 01.09.2020 Skifun garanciju dobijate BESPLATNO! 
 
Putnik je dužan da uplati iznos rezervacije putovanja prema skali koja je objavljena na predračunu. Ukoliko putnik ne izvrši plaćanje u roku utvrđenom predračunom, agencija nije dužna da prihvati obaveze prema uslovima Skifun Garancije, već će u slučaju otkaza ugovora od strane putnika postupati prema opštim uslovima putovanja. Skifun Garancija je sastavni dio Opštih Uslova Putovanja.
***************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 
 
UNIQA OSIGURANJE
 
Nesreća ne bira ni mjesto ni vrijeme pa je korisno biti u spreman bez obzira da li se na put ide poslovno ili na odmor.
Putno zdravstveno osiguranje sa asistencijom (PZO) UNIQA pokriva sve nužne troškove nastale u inostranstvu kao posljedica novonastale bolesti ili povrede. Za neko od ponuđenih tipova osiguranja (individualno, porodično* ili grupno, sa ili bez ski rizika) i pokrića (10.000€ ili 30.000€) moguće je odlučiti se prilikom rezervacije. 
*Porodično osiguranje mogu kupiti samo porodice. Pod porodicom se smatraju roditelji i sva njihova djeca starosti do 18 godina.
UNIQA korisnički centar stoji na raspolaganju 24h za pomoć i to na domaćem jeziku. Kontakt korisničkog centra je: 
Tel.  080 02 02 51
e-mail: info.uniqa@uniqa.ba
Putno zdravstveno osiguranje sa asistencijom (PZO) ne važi na teritoriji BiH i da ne važi za osobe koje nemaju prebivalište u BiH.
 
SNIJEŽNA GARANCIJA
 
Prilikom rezervacije aranžmana koji uključuje skipas možete odabrati opciju sniježne garancije. Iznos sniježne garancije naveden je za svaki paket posebno. Ukoliko se odlučite za nju osiguravate sebi mogućnost povraćaja kompletnog iznosa rezervacije, osim troška sniježne garancije i osiguranja, u slučaju da je skijalište zatvoreno zbog manjka snijega na dan početka važnosti skipasa koji ste kupili u agenciji. 
Uslov za aktiviranje sniježne garancije je da je aranžman isplaćen u cijelosti. Ukoliko svoj aranžman niste isplatili u ciujelosti nije moguća refundacija prema uslovima garancije. O radu odabranog ski centra obaveštavamo vas 24h pre početka važnosti skipasa. Jedini validan parametar o radu skijališta je dokument izdat od upravnika ili vlasnika žičare. 
U slučaju da se, prilikom rezervacije, ne odlučite za kupovinu sniježne garancije nismo u obavezi refundiranja iznosa aranžmana ako na put ne krenete zbog nedostatka snijega na skijalištima. U tom slučaju vršimo refundaciju iznosa plaćenog za skipas dok se otkaz ostalih usluga tretira prema opštim uslovima putovanja.
Copyright © 2018 Skifun d.o.o.. Sva prava zadržana.