+387 51 491 377
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatak nije obavezan
* Podatak nije obavezan

Sve o
osiguranjima
CORIS OSIGURANJE
Nesreća ne bira ni mjesto ni vrijeme pa je koristno biti u spreman bez obzira da li se na put ide poslovno ili na odmor.
Putno zdravstveno osiguranje sa asistencijom CORIS pokriva sve nužne troškove nastale u inostranstvu kao posljedica novonastale bolesti ili povrede. Za neko od ponuđenih tipova osiguranja (individualno, porodično ili grupno, sa ili bez ski rizika) moguće je odlučiti se prilikom rezervacije. 
Coris korisnički centar stoji na raspolaganju 24h za pomoć od prvog poziva pa sve do dolaska kući. Kontakt telefon korisničkog centra je +386 1 519 20 20 i svi pozivi kao ovom broju su besplatni. 
SNJEŽNA GARANCIJA 
Prilikom rezervacije aranžmana koji uključuje skipas možete odabrati opciju snježne garancije. Iznos snježne garancije naveden je za svaki paket posebno. Ukoliko se odlučite za nju osiguravate sebi mogućnost povraćaja kompletnog iznosa rezervacije, osim troška snježne garancije i osiguranja, u slučaju da je skijalište zatvoreno zbog manjka snijega na dan početka važnosti skipasa koji ste kupili u agenciji. 
Uslov za aktiviranje snježne garancije je da je aranžman isplaćen u cjelosti. Ukoliko svoj aranžman niste isplatili u cjelosti nije moguća refundacija prema uslovima garancije. O radu odabranog ski centra obavještavamo vas 24h prije početka važnosti skipasa. Jedini validan parametar o radu skijališta je dokument izdat od upravnika ili vlasnika žičare. 
U slučaju da se, prilikom rezervacije, ne odlučite za kupovinu snježne garancije nismo u obavezi refundiranja iznosa aranžmana ako na put ne krenete zbog nedostatka snijega na skijalištima. U tom slučaju vršimo refundaciju iznosa plaćenog za skipas dok se otkaz ostalih usluga tretira prema opštim uslovima putovanja.
OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA
Za osiguranje od otkaza putovanja moguće je odlučiti se isključivo prilikom rezervacije aranžmana. Trošak osiguranja od otkaza iznosi 5% cijene aranžmana. Putnici koji su kupili osiguranje od otkaza a moraju otkazati svoje putovanje zbog sopstvene bolesti ili bolesti nekog od članova najbliže porodice imaju pravo na refundaciju iznosa aranžmana (umanjenog za 25€ administrativnih troškova) bez obzira koji period pre početka putovanja je došlo do otkaza. 
Za određene pakete nije moguće kupiti osiguranje od otkaza ili je iznos polise drugačiji. 
Da bi polisa bila važeća putnik mora izvšiti uplatu aranžmana u cjelosti i da dostavi validnu dokumetaciju ili će se otkaz tretirati prema opštim uslovima putovanja.
Copyright © 2018 Skifun d.o.o.. Sva prava zadržana.