+ 386 1 600 80 80
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatek ni obvezen
* Podatek ni obvezen

Vse o
zavarovanjih
CORIS ZAVAROVANJE
Zavarovanje za tujino z asistenco CORIS krije nujne stroške, ki v tujini nastanejo kot posledica novonastale bolezni ali poškodbe. V postopku rezervacije se lahko zavarujete kot posameznik, družina ali skupina, ki potuje skupaj.
Če ste v tujini zasebno ali službeno, vas nesreča lahko ujame kjerkoli, zato je prav, da ste nanjo pripravljeni. Naš asistenčni center vam bo pomagal od prvega klica do prihoda domov in bo v neposrednem stiku z vašo bolnico ali lečečim zdravnikom, da boste kar najhitreje dobili najbolj točne informacije. Brez skrbi, tudi stroške klicev na našo asistenco bomo pokrili mi.
Zavarovanje za tujino z asistenco CORIS poskrbi za vse nujne stroške, ki v tujini nastanejo kot posledica novonastale bolezni ali poškodbe. Zavarujete se lahko kot posameznik, družina ali skupina, ki potuje skupaj.
Naš asistenčni center, dosegljiv na telefonski številki +386 1 519 20 20 (24/7), vam bo pomagal od prvega klica do prihoda domov in bo v neposrednem stiku s pacientom ali lečečim zdravnikom.
Brez skrbi, tudi stroške klicev na CORIS asistenco ne krijete vi.

SNEŽNA GARANCIJA
Ob prijavi lahko sklenete SNEŽNO GARANCIJO za vse paketne aranžmaje, ki vključujejo smučarsko vozovnico.  V primeru sklenitve in plačila SNEŽNE GARANCIJE v vrednosti, ki je določena pri posameznem paketu, imate pravico do povračila celotne vplačane vrednosti, kot je navedeno v pogodbi-prijavnici, razen stroška prijave, zavarovanj in snežne garancije. Obenem lahko uveljavljate povračilo vplačane vrednosti iz naslova snežne garancije takrat, ko je izbrani smučarski center v celoti zaprt izključno samo zaradi pomanjkanja snega na dan začetka veljavnosti smučarske vozovnice, ki ste jo plačali pri agenciji.
Pogoj za uveljavljanje snežne garancije je tudi plačilo celotne vrednosti izbranega aranžmaja. V kolikor ne plačate celotne vrednosti izbranega aranžmaja, nimate pravice do uveljavljanja snežne garancije. O obratovanju izbranega smučarskega centra smo vas dolžni obvestiti najkasneje 24 ur pred začetkom veljavnosti smučarske vozovnice. Edini merodajni dokument o obratovanju naprav v izbranem smučarskem centru je uradni dokument upravljavca oz. lastnika smučišč.
V primeru, da z nami niste sklenili in vplačali snežne garancije ob sklenitvi pogodbe-prijavnice, vam iz naslova pomanjkanja snega in posledično neobratovanja vseh smučarskih naprav v izbranem smučarskem centru nismo dolžni povrniti vplačane vrednosti aranžmaja. V tem primeru vam bomo povrnili samo znesek, vplačan za uporabo smučarske vozovnice. Vašo odpoved namestitve zaradi pomanjkanja snega pa bomo obravnavali po navedbah v splošnih pogojih in navodilih (7. točka).
 
RIZIKO ODPOVEDI
Potnik lahko ob prijavi vplača odstopnino v kolikor predvideva, da se zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njemu ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil. Sporazum o odstopnini velja v primeru bolezni in smrti v ožji družini ter vojaškega vpoklica zavarovanca in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 5 % od cene aranžmaja oz. min. 6,26 €.S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino ima agencija v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15 € po pogodbi ter vplačane premije za odstopnino. Potnik je dolžan poravnati vse obveznosti do agencije iz 7. točke in predložiti ustrezna dokazila.
Copyright © 2007–2018 SKIFUN.eu™ | All rights reserved. / Vse pravice pridržane.