+386 1 6008 080
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatek ni obvezen
* Podatek ni obvezen


Zavarovanja in
Garancija ob odpovedi
1. GARANCIJA OB ODPOVEDI POTOVANJA
Potnik ima možnost ob rezervaciji potovalnega aranžmaja, vplačati Garancijo ob odpovedi, ki jo lahko koristi ob odpovedi potovanja s strani potnika in ob predložitvni ustreznega potrdila/dokazila za sledeče primere:
 
Potnik lahko »Garancijo ob odpovedi« uveljavlja ob nastanku naslednjih okoliščin:
  • Smrti, nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki potniku onemogoča potovanje. Ob uveljavljanju »Garancije ob odpovedi« je potrebno predložiti zdravniško potrdilo ali mrliški list. Zdravniško potrdilo mora biti izdano pred začetnim datumom potovanja. Zdravniško potrdilo mora vsebovati navedbo, da potnik ni sposoben za potovanje oziroma se mu potovanje iz zdravstvenih razlogov odsvetuje.
  • Smrti potnikovih svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, istospolni partner, starši, krušni starši, tast, tašča, otroci, krušni otroci, zet, snaha, brat, sestra, vnuk, vnukinja ali stari starši), ki potniku onemogoča potovanje. Za uveljavljanje »Garancijo ob odpovedi« je potreben mrliški list.
  • Nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja potnikovih ožjih svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, istosponi partner, starši, kruni starši, otroci, krušni otroci, brat ali sestra), ki potniku zaradi potrebne nege ali hospitalizacije onemogoča potovanje. Za uveljavljanje »Garancije ob odpovedi« je potrebno predložiti zdravniško potrdilo. Zdravniško potrdilo mora biti izdano pred začetnim datumom potovanja.
  • Mobilizacija civilne zaščite ter poziva sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna prisotnost potnika. Ob uveljavljanju »Garancije ob odpovedi« je potrebno predložiti uradni poziv sodnega ali upravnega organa oziroma pristojnega organa civilne zaščite.
  • Elementarne nezgode v kraju bivanja, ki potniku onemogočajo potovanje. Elementarna nesreča, je vsaka naravna ali druga nesreča, kjer je človeški faktor kot povzročitelj izključen (suša, toča, požar, poplava, ipd.) in kjer je ogroženo ali prizadeto življenje, zdravje in premoženje potnika in oziroma ali njegove ožje družine. Ob uveljavljanju »Garancije ob odpovedi«, je potrebno predložiti uradni dokument ustreznega državnega ali občinskega urada (civilna zaščita, ministrstvo za okolje in prostor, policija…).
Zaščita pred odpovedjo ne obstaja, če potovanja ne morete ali ne želite začeti, ker ste tvegani pacient ali vas skrbi okužba zaradi vse večjega števila primerov nalezljive bolezni na vašem počitniškem kraju. Tako kot prej se tudi sedaj premije ne ločujejo med visoko tveganimi in netveganimi bolniki in tako kot prej, ni nobenih starostnih omejitev. Stroški profilaktičnega testa Covid-19, "predpisani" ob vstopu in izstopu, niso zajeti.
 
Pogoj oziroma okoliščine, ki potniku onemogočijo potovanje, morajo biti izpolnjene najkasneje 1 dan pred odhodom na izbrano destinacijo, veljati pa morajo v času potovanja. Ob izpolnjevanju teh pogojev in predložitvi ustreznih dokazil, garantiramo povrnitev celotne kupnine, ki jo je potnik vplačal za potovalni aranžma. Vračilo zneska lahko potnik pričakuje v roku 15 dni od odpovedi potovanja. Agencija si pridržuje pravico zadržati vplačano premijo za odstopnino – ta znaša 5% od cene vplačanega aranžmaja in 15€ manipulativnih stroškov, ki se obračunajo v primeru odpovedi rezervacije iz razlogov, ki jih pokriva Garancija ob odpovedi.
 
Podrobnosti so obrazložene v 10. točki splošnih pogojev poslovanja.
 
2. SNEŽNA GARANCIJA
Ob prijavi lahko sklenete SNEŽNO GARANCIJO za vse paketne aranžmaje, ki vključujejo smučarsko vozovnico.  V primeru sklenitve in plačila SNEŽNE GARANCIJE v vrednosti, ki je določena pri posameznem paketu, imate pravico do povračila celotne vplačane vrednosti, kot je navedeno v pogodbi-prijavnici, razen stroška prijave, zavarovanj in snežne garancije. Obenem lahko uveljavljate povračilo vplačane vrednosti iz naslova snežne garancije takrat, ko je izbrani smučarski center v celoti zaprt izključno samo zaradi pomanjkanja snega na dan začetka veljavnosti smučarske vozovnice, ki ste jo plačali pri agenciji.
 
Pogoj za uveljavljanje snežne garancije je tudi plačilo celotne vrednosti izbranega aranžmaja. V kolikor ne plačate celotne vrednosti izbranega aranžmaja, nimate pravice do uveljavljanja snežne garancije. O obratovanju izbranega smučarskega centra smo vas dolžni obvestiti najkasneje 24 ur pred začetkom veljavnosti smučarske vozovnice. Edini merodajni dokument o obratovanju naprav v izbranem smučarskem centru je uradni dokument upravljavca oz. lastnika smučišč.
 
V primeru, da z nami niste sklenili in vplačali snežne garancije ob sklenitvi pogodbe-prijavnice, vam iz naslova pomanjkanja snega in posledično neobratovanja vseh smučarskih naprav v izbranem smučarskem centru nismo dolžni povrniti vplačane vrednosti aranžmaja. V tem primeru vam bomo povrnili samo znesek, vplačan za uporabo smučarske vozovnice. Vašo odpoved namestitve zaradi pomanjkanja snega pa bomo obravnavali po navedbah v splošnih pogojih in navodilih (7. točka).
 
 
3. CORIS ZAVAROVANJE
Zavarovanje za tujino z asistenco CORIS krije nujne stroške, ki v tujini nastanejo kot posledica novonastale bolezni ali poškodbe. V postopku rezervacije se lahko zavarujete kot posameznik, družina ali skupina, ki potuje skupaj.
 
Če ste v tujini zasebno ali službeno, vas nesreča lahko ujame kjerkoli, zato je prav, da ste nanjo pripravljeni. Naš asistenčni center, dosegljiv na telefonski številki +386 1 519 20 20 (24/7), vam bo pomagal od prvega klica do prihoda domov in bo v neposrednem stiku z vašo bolnico ali lečečim zdravnikom, da boste kar najhitreje dobili najbolj točne informacije. Brez skrbi, tudi stroške klicev na našo asistenco bomo pokrili mi.
 
Od 28.1.2021 dalje je v zavarovanje vključeno tudi Covid kritje, in sicer na vseh poteh v tujino, ki niso daljše od 90 zaporednih dni.
 
V kolikor bi v tujini zboleli za novim koronavirusom, vam zavarovanje krije:
- stroške zdravstvene oskrbe na povsem enak način, kot bi šlo za katerokoli drugo bolezen (pregled pri zdravniku, zdravila, hospitalizacijo),
stroške testa, ki ga naroči zdravnik, ne glede na rezultat. Preventivni testi na letališču ob povratku domov ne glede na rezultat niso kriti, saj potnik že pred potovanjem v tujino ve, da ga bo moral opraviti. So pa potem pokriti vsi nadaljnji stroški, v kolikor bi bil preventivni test pozitiven,
stroške karantene/samoizolacije (za zavarovanca, ki je pozitiven na test / za njegove družinske člane ali sopotnika, če jim je bila odrejena samoizolacija in imajo naše zavarovanje). Kriti so stroški nastanitve do max. 150€ na noč za 2 osebi, do dneva, ki je bil določen na karantenski odločbi ali do dneva, ko zavarovanec prejme negativen test – kar od tega se zgodi prej,
stroške kasnejšega povratka v domovino - v primeru, ko se vaše zdravljenje ali samoizolacija konča po datumu, ki je bil prvotno predviden za povratek domov, bomo krili stroške povratka v domovino z ustreznim prevoznim sredstvom (letalo, vlak, avtobus, taxi,…). Ker so v zadnjem času letalske karte pogosto fleksibilne, more zavarovanec najprej preveriti z letalsko družbo, če je možna brezplačna prestavitev leta. Če s spremembo letalske karte nastanejo stroški, ki jih letalski prevoznik ne krije, bomo to plačali mi, vendar nam mora zavarovanec obvezno predhodno posredovati odgovor letalskega prevoznika. 
 
Od 1.1.2022 je na italijanskih smučiščih obvezno zavarovanje proti tretji osebi - t.i. civilna odgovornost. Zavarovan mora biti vsak imetnik smučarske vozovnice. Kritje je vključeno v CORIS MULTIRISK paketih, ki jih za smuko v Italiji svetujemo bolj kot le CORIS ZDRAVSTVENO.
 
Zadnja objava: oktober 2023
Copyright © 2007–2023 SKIFUN.eu™ | All rights reserved. / Vse pravice pridržane.