+385 52 390 039
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatak nije obavezan
* Podatak nije obavezan


Sve o
osiguranju
Dragi ljubitelji skijanja,
pripremili smo pregled informacija i poveznica vezanih uz pitanja osiguranja.
Uživajte u bezbrižnom odmoru ove ski sezone uz Skifun, Uniline i Uniqa osiguranje!
Sve niže navedene police možete zatražiti na prodaja@skifun.hr .
Informacije koje donosimo na ovoj web stranici trebale bi vam pomoći da bolje razumijete osnovne značajke i uvjete osiguranja.
Potpune predugovorne i ugovorne informacije nalaze se u drugim dokumentima, posebno u Informacijama ugovaratelju osiguranja, Uvjetima osiguranja i polici osiguranja.
1.Putno osiguranje-Informacije o proizvodu osiguranja
2.Uvjeti putnog osiguranja
3.Informacije ugovaratelju putnog osiguranja
4.Tablica invalidnosti
5.Informacije o obradi osobnih podataka
 
 1. Pokriće osiguranja
Do iznosa osigurane svote naznačene na polici i uvjetima putnog osiguranja ovim osiguranjem pokrivaju se rizici za vrijeme putovanja. Osiguranje je moguće ugovoriti za jedan ili kombinaciju rizika kao pojedinačno, grupno ili kolektivno.
        1.1. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta u inozemstvu ili puta u Hrvatsku za strance pokriva troškove:
 • nužnog liječničkog tretmana i lijekova,
 • medicinski nužnog prijevoz
       1.2. Osiguranje od posljedica nezgode pokriva sve iznenadne događaje uslijed kojih je nastupila:
 • trajna invalidnost ili smrt.
        1.3. Osiguranje prtljage pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage za vrijeme putovanja zbog:
 • prometne nesreće,
 • prirodnih nepogoda (požara, potresa, poplave, oluje i sl.),
 • provalne krađe, razbojništva,
 • izgubljene prtljage, oštećene prtljage kao i otuđenja iz prtljage koja je predana prijevozniku.
 1. 4. Osiguranje otkaza ili prekida putovanja pokriva troškove cijene putovanja ako je otkaz putovanja nastupio zbog određenih razloga kojim je bio pogođen sam Osiguranik ili neka druga osoba s kojom je povezan.
   
 2. 5. Osiguranje kašnjenja leta pokriva:
 • neophodne troškove Osiguranika u slučaju kašnjenja leta za više od 4 sata od planiranog polaska ili u slučaju kašnjenja leta i zbog toga propuštanja sljedećeg povezanog leta,
 • neophodnim troškovima smatraju se troškovi za hranu, piće, novine i sl., a ako let kasni više od 24 sata onda i troškovi noćenja.
  1.  Osiguranje privatne odgovornosti pokriva:
   - građanskopravnu izvan ugovornu odgovornost Osiguranika, za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe.
 1. Što nije pokriveno osiguranjem
      Osiguranjem nisu pokrivene štete prouzročene:
 • liječenjem koje je započelo prije sklapanja osiguranja liječenjem kroničnih bolesti ili njihovih posljedica osim u slučaju akutnih napada kada je liječnička pomoć pružena radi spašavanja života Osiguranika ili oslobađanja akutne boli,
 • liječenjem koje je svrha puta u inozemstvo,
 • liječenjem ili njegom koja nije posljedica hitne medicinske intervencije,
 • liječenjem zubi koje ne služi oslobađanju akutne boli,
 • ratom ili ratu sličnim događajima, potresom,
 • upravljanjem letjelicama svih vrsta, plovnim objektima, motornim i drugim vozilima bez propisane službene isprave,
 • pokušaja ili izvršenja samoubojstva Osiguranika.
   
 1. Ograničenja pokrića
 • Obveza osiguratelja ograničena je osiguranom svotom za svaki ugovoreni rizik.
 • Nadoknađuju se troškovi razumni i uobičajeni za istu vrstu medicinske usluge u mjestu u kojem se usluga pruža.
 • Osiguranje prtljage ograničeno je do 1/3 ugovorenog iznosa osiguranja za nakit, satove, krzno, oružje, tehničke aparate i uređaje svake vrste s pripadajućom opremom (npr. dalekozori, foto-aparati, kamere, mobiteli, prijenosna računala, tableti i sl.) i to samo ako se nose sa sobom. Ako se nalaze u predanoj prtljazi navedeni predmeti nisu ni u kojem slučaju osigurani.
 • Osiguranje kašnjenja leta ugovara se uz sudjelovanje Osiguranika u dijelu utvrđene visine štete (dobitna franšiza), pri čemu se naknada iz osiguranja umanjuje za iznos ugovorene franšize.     
   
      4. Zemljopisni opseg osiguranja
- Osiguranje vrijedi u cijelom svijetu i u Republici Hrvatskoj, ako nije drugačije ugovoreno.
- Pokriće dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja isključeno je u Republici Hrvatskoj za hrvatske državljane i strance koji imaju reguliran privremeni ili stalni boravak u RH i u zemlji u kojoj Osiguranik ima obvezno zdravstveno osiguranje.
- Osigurateljno pokriće za strance koji turistički borave izvan države prebivališta i koji za vrijeme boravka u RH ne obavljaju honorarnu djelatnost vrijedi isključivo u RH.
- Osigurateljno pokriće za osiguranje privatne odgovornosti ograničeno je na države Europskog kontinenta.
 
5. Koje su moje obveze?
U slučaju nastupa osiguranog slučaja zdravstvenog osiguranja potrebno je nazvati službu za pomoć UNIQA osiguranja na broj telefona naveden na polici osiguranja.
- Ako to nije moguće, kao i kod nastanka ostalih vrsta osiguranih slučajeva potrebno je bez odlaganja o tome obavijestiti UNIQU te dostaviti potrebnu dokumentaciju za utvrđivanje obveze i visine naknade.
 
6. Kada i kako platiti osiguranje
Premija se u pravilu plaća jednokratno, prije početka putovanja, ako se drugačije ne ugovori. Plaćanje premije i policu dogovarate s djelatnikom Unilinea.
 
 1. Datum početka i završetka pokrića
  Početak i kraj osiguranja navedeni su na polici osiguranja. Moguće je ugovoriti kratkoročno trajanje od 1 do 364 dana ili godišnje osiguranje. Osiguranje počinje u 00:00 sati dana koji je naveden na polici kao početak osiguranja, pod uvjetom da je plaćena premija, a prestaje u 24:00 sata onog dana koji je na polici naveden kao dan isteka osiguranja. Početak osiguravajuće zaštite za svako pojedino pokriće naveden je u Uvjetima putnog osiguranja.
   
 2. Raskid ugovora
  Ugovor o osiguranju može prestati prije isteka vremena na koji je sklopljen zbog raskida ugovora ili u drugim slučajevima predviđenim ugovorom o osiguranju i Zakonom o obveznim odnosima, kao što je prestanak uslijed smrti ugovaratelja osiguranja za vrijeme trajanja osiguranja, prestanak uslijed neplaćanja premije osiguranja, prestanak uslijed utvrđene namjerne netočne prijave ili prešućivanja podataka od strane ugovaratelja osiguranja kao i utvrđene nenamjerne netočnosti ili nepotpunosti prijave od strane ugovaratelja osiguranja.
   
 3. Snježna garancija
  Putnici mogu ugovoriti i uplatiti Snježnu garanciju za sve aranžmane koji uključuju skipass. U slučaju ostvarenja uvjeta i aktivacije Snježne garancije, ista se odnosi isključivo na uplaćenu vrijednost ski passa, a putnik ima pravo na povrat cijelog uplaćenog iznosa ski passa. U tom slučaju putnik nema pravo na povrat troškova rezervacije, osiguranja te Snježne garancije.
  U slučaju da putnik nije uplatio Snježnu garanciju, agencija zbog nedostatka snijega ili problema sa žičarama u odabranom skijaškom centru nije dužna nadoknaditi uplaćenu vrijednost aranžmana. Vjerodostojna isprava za rad ski liftova u odabranom skijalištu je službeni dokument vlasnika skijališta.
  Otkaz smještaja ili promjena smještaja zbog nedostatka snijega vrši se u skladu s Općim uvjetima i uputama (stavak 7.) koje možete pogledati na linku:  https://www.skifun.eu/hr/opci-uvjeti.htm

  Uvjeti ostvarenja i aktivacije Snježne garancije:
  - U slučaju kada je odabrani skijaški centar u potpunosti zatvoren isključivo zbog nedostatka snijega na dan stupanja na snagu skipass-a koji je putnik uplatio agenciji.
  Agencija je dužna putnika obavijestiti o potpunom zatvaranju rezerviranog skijališta minimalno 24 sata prije početka djelovanja Ski pass-a.  
  - Plaćanje ukupne vrijednosti odabranog aranžmana. Ukoliko putnik ne uplati cijeli iznos odabranog aranžmana, on nema pravo na ostvarivanje Snježne garancije. 
Copyright © 2007 - 2020 S.K.I.F.U.N. d.o.o.. Sva prava pridržana.