+385 52 390 039
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatak nije obavezan
* Podatak nije obavezan


Sve o
osiguranju
Dragi ljubitelji skijanja,
pripremili smo pregled informacija i poveznica vezanih uz pitanja osiguranja, otkaza rezervacija, kao i mogućih slučajeva i njihovih rješenja.
Uživajte u bezbrižnom odmoru ove ski sezone uz Uniline i Uniqa osiguranje!

 
 
1. OTKAZ PUTOVANJA
Moguće  je uplatiti policu putnog zdravstvenog osiguranja uz otkaz putovanja uz pokriće COVID-19.
Ukoliko se odlučite za ovu vrstu police, možete je ugovoriti kod nas jer je Uniline d.o.o. ovlašteni partenr Uniqa d.d. osiguranja.

1.1. Putno zdravstveno osiguranje uz otkaz putovanja uz Pokriće COVID-19
Osiguratelj naknađuje troškove cijene putovanja sukladno članku 27. Uvjeta putnog osiguranja i u slučaju da su razlozi otkaza ili prekida putovanja navedeni u članku 25. stavak 1. točke a) i b) Uvjeta putnog osiguranja uzrokovani epidemijom Covid-19.

Donosimo uvid u spomenute članke, no preporučujemo provjeriti cijeli sadržaj osiguranja, opće uvjete ugovora o osiguranju i vezane dokumente (v. niže).
Ova polica osiguranja ne pokriva slučaj karantene.

Članak 25. 
Što je obuhvaćeno osiguravajućom zaštitom
1. Osiguratelj naknađuje troškove cijene putovanja sukladno članku 27. ovih Uvjeta koje je Osiguranik ugovorio i platio i za koje je s Osigurateljem sklopio ugovor o osiguranju u rokovima i sukladno članku 5. stavak 1. ovih Uvjeta ako je otkaz putovanja nastupio zbog nekog od niže navedenih razloga kojim je bio pogođen sam Osiguranik ili neka druga osoba s kojom je povezan. 
To su sljedeći razlozi:
a) smrt;
b) iznenadna akutna bolest za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb;
c) nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom;
d) poremećaji u trudnoći;
e) nepodnošenje cjepiva, kojeg je Osiguranik bio obvezan primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje;
f) štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe;
g) vojna vježba.
Drugim osobama s kojima je Osiguranik povezan u smislu ovih uvjeta smatraju se:
- bračni, odnosno izvanbračni drug s kojim Osiguranik živi u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici;
- djeca Osiguranika;
- roditelji, braća i sestre Osiguranika ili njegovog supružnika, ili osoba o kojoj Osiguranik mora voditi brigu (npr. djedovi i ake ili druge osobe koje s Osiguranikom žive u zajedničkom kućanstvu);
- posvojena djeca i posvojitelji.
2. Bolest, nesretni slučaj ili poremećaje u trudnoći potrebno je liječnički potvrditi dijagnozom.
Članak 27.
Iznos osiguranja – samopridržaj
1. Iznos osigurnine ograničen je ugovorenim iznosom osiguranja.
2. Iznos osiguranja je uvijek puna cijena putnog aranžmana (putovanja) koja je uplaćena i za koji je s Osigurateljem sklopljen ugovor o osiguranju.
3. Ukoliko se putovanje otkazuje do dana početka putovanja, Osiguratelj isplaćuje 90% od iznosa koji je Osiguranik platio za putovanje i prijavio prilikom sklapanja ugovora o osiguranju. 
4. Ukoliko se putovanje otkazuje nakon početka putovanja, a najkasnije dok nije isteklo 50% predviđenog trajanja putovanja, Osiguratelj isplaćuje 90% iznosa koji je Osiguranik platio za putovanje i prijavio prilikom sklapanja ugovora o osiguranju umanjeno za cijenu već iskorištenih dana putovanja.

Dodatno, u mogućnosti smo ponuditi i Putno zdravstveno osiguranje uz Pokriće COVID-19 gdje je uključeno pokriće liječenja bolesti i posljedica nezgode na putovanju u inozemstvu nastalih kao posljedica epidemije COVID-19.
 
2. OSTALE VRSTE OSIGRANJA KOJE IMAMO U PONUDI
Osiguranje je moguće ugovoriti za jedan ili kombinaciju rizika kao pojedinačno, grupno ili kolektivno:
o    Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju,
o    Osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage,
o    Dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu,
o    Osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći  i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti,
o    Osiguranje privatne odgovornosti 
 
*** Ovdje možete pronaći informaciju o sadržaju navedenih osiguranja, opće uvjete ugovora o osiguranju i vezane dokumente: ***
1.Putno osiguranje-Informacije o proizvodu osiguranja
2.Uvjeti putnog osiguranja
3.Informacije ugovaratelju putnog osiguranja
4.Tablica invalidnosti
5.Informacije o obradi osobnih podataka
 
3.SNJEŽNA GARANCIJA 
Putnici mogu ugovoriti i uplatiti Snježnu garanciju za sve aranžmane koji uključuju skipass. U slučaju ostvarenja uvjeta i aktivacije Snježne garancije, ista se odnosi isključivo na uplaćenu vrijednost ski passa, a putnik ima pravo na povrat cijelog uplaćenog iznosa ski passa. U tom slučaju putnik nema pravo na povrat troškova rezervacije, osiguranja te Snježne garancije.
U slučaju da putnik nije uplatio Snježnu garanciju, agencija zbog nedostatka snijega ili problema sa žičarama u odabranom skijaškom centru nije dužna nadoknaditi uplaćenu vrijednost aranžmana.
Vjerodostojna isprava za rad ski liftova u odabranom skijalištu je službeni dokument vlasnika skijališta. 
Otkaz smještaja ili promjena smještaja zbog nedostatka snijega vrši se u skladu s Općim uvjetima i uputama (stavak 7.) koje možete pogledati na linku:  https://www.skifun.eu/hr/opci-uvjeti.htm
Uvjeti ostvarenja i aktivacije Snježne garancije:
- U slučaju kada je odabrani skijaški centar u potpunosti zatvoren isključivo zbog nedostatka snijega na dan stupanja na snagu skipass-a koji je putnik uplatio agenciji.
Agencija je dužna putnika obavijestiti o potpunom zatvaranju rezerviranog skijališta minimalno 24 sata prije početka djelovanja Ski pass-a.  
- Plaćanje ukupne vrijednosti odabranog aranžmana. Ukoliko putnik ne uplati cijeli iznos odabranog aranžmana, on nema pravo na ostvarivanje Snježne garancije. 
 

NAJČEŠĆA PITANJA (F.AQ.) I RJEŠENJA
 
Slučaj
Rješenje
Opis (sažeto)
1.Nedostatak snijega
SKIFUN snježno jamstvo
2. Karantena pri ulazu i/ili samoizolacija. Karantena pri povratku u matičnu državu nije obuhvaćena.
Agencija vrši povrat novca klijentu
Službena obavijest države, a slučaju samoizolacije lječnička potvrda za slučaju zaraze (potvrđeni slučaj COVID 19). U slučaju karantene bez dokumentirane zaraze ne postoji mogućnost povrata sredstava.
3. Otkaz rezervacije (prije putovanja) ili prekid putovanja (tijekom putovanja) uzrokovana COVID 19 virusom
Polica dobrov. zdravstv. osigur. uz otkaz s COVID dodatkom (opcija Pokriće COVID-19 otkaz putovanja)
Pokriva troškove cijene putovanja ako je otkaz putovanja nastupio zbog određenih razloga kojim je bio pogođen sam Osiguranik ili neka druga osoba s kojom je povezan. Nije pokriven slučaj karantene/samoizolacije.
4. Otkaz rezervacije (prije putovanja), prekid putovanja (tijekom putovanja) ili liječenje u inozemstvu uzrokovana COVID 19 virusom
Polica dobrov. zdravstv. osigur. uz otkaz s COVID dodatkom (opcija 2 x COVID (Pokriće COVID-19 otkaz putovanja + Pokriće COVID-19 PZO)
Pokriva troškove cijene putovanja ako je otkaz putovanja nastupio zbog određenih razloga kojim je bio pogođen sam Osiguranik ili neka druga osoba s kojom je povezan. Nije pokriven slučaj karantene/samoizolacije.
5. Otkaz rezervacije s policom osiguranja
Polica otkaza rezervacije
Iznenadna akutna bolest, smrt, nesretni slučaj, poremećaj u trudnoći, elementarne nepogode... 
6. Otkaz rezervacije 
Redovni otkaz rezervacije sukladno uvjetima otkaza 
Prilikom rezervacije gost dobije storno uvjete na mail
7. Ostala zdravstvena stanja tijekom boravka u inozemstvu 
(nužni lječnički tretman i lijekovi, medicinski nužni prijevoz)
Polica dobrov. zdravstv. osigur. za vrijeme puta u inozemstvo 
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta u inozemstvu ili puta u Hrvatsku za strance.
8. Lockdown države
Agencija vrši povrat novca klijentu
Uplaćen aranžman, država odredila zatvaranje (nemogućnost uslaka u državu).
9. Lockdown regije
Agencija vrši povrat novca klijentu
Uplaćen aranžman, država nije odredila zatvaranje, ali su regija/skup skijališta zatvoreni zbog pandemije. 
10. Lockdown skijališta
U gotovo svim slučajevima povrat novca klijentu, osim u rijetkim mogućim slučajevima da pojedini smještajni objekt ipak ostane otvoren. U tom slučaju rezervacije vrijedi i dalje. 
Uplaćen aranžman, država nije odredila zatvaranje, ali je skijalište zatvoreno zbog pandemije.
11. Nezgoda
Polica osiguranja od posljedica nezgode
Pokriva sve iznenadne događaje uslijed kojih je nastupila trajna invalidnost ili smrt.
12. Gubitak, oštećenje ili 
uništenje prtljage za vrijeme putovanja

Polica osiguranja prtljage 
Zbog: prometne nesreće, prirodnih nepogoda 
(požara, potresa, poplave, oluje i sl.), provalne krađe, razbojništva, izgubljene prtljage, oštećene prtljage kao i otuđenja iz prtljage koja je predana prijevozniku.
13. Osiguranje privatne odgovornosti
Polica osiguranja privatne odgovornosti 
Pokriva: građanskopravnu izvanugovornu odgovornost Osiguranika, za štetu zbog smrti, 
ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe.
 
 
 
 
Copyright © 2007 - 2020 S.K.I.F.U.N. d.o.o.. Sva prava pridržana.