+385 52 390 039
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatak nije obavezan
* Podatak nije obavezan


Opći uvjeti
1. OPĆE ODREDBE – UNILINE d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija) prodaje vlastite aranžmane, pri čemu nastupa kao organizator putovanja, te aranžmane drugih organizatora putovanja, gdje nastupa u svojstvu ovlaštenog posrednika za prodaju njihovih aranžmana. Za aranžmane drugih organizatora putovanja vrijede Opći uvjeti putovanja Agencije čiji naziv je naveden na programu ili cjeniku. Ime odgovornog organizatora je vidljivo iz kataloga i programa putovanja te je navedeno na prijavnici. Sastavni dio ugovora/prijavnice o putovanju je i program putovanja ili katalog i cjenik organizatora s Općim uvjetima organizatora putovanja. Sastavni dio ugovora/prijavnice je cjenik usluga i informacije te operativni troškovi poslovanja, koji se nalaze na radnim mjestima u poslovnicama Agencije. Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane su sastavni dio ugovora ili prijavnice, potpisan od strane Agencije i putnika, koji se prijavljuje za turistički aranžman. U slučaju telefonske prodaje ili rezervacije putem interneta, smatra se da je putnik usvojio odredbe ovih Općih uvjeta, kada je telefonski ili preko interneta rezervirao turistički aranžman. S Općim uvjetima i uputama putnik se može informirati na web stranici https://www.skifun.eu/hr/. Ukoliko je u individualnom programu neka od točaka ovih Općih uvjeta drugačije navedena, vrijedi odredba ili oznaka u programu. Predmetni Opći uvjeti odnose se isključivo i samo na zimske/skijaške aranžmane rezervirane preko https://www.skifun.eu/hr/ internet stranice.

2. PRIJAVA – Putnik može rezervirati aranžman osobno u poslovnici ili kod jednog od njegovih ovlaštenih putničkih Agencija ili putem telefona ili interneta. Rezervacijom putničkog aranžmana putnik zaključuje s Agencijom ugovorni odnos, koji je u smislu ovih Općih uvjeta i uputa za turistički aranžman obvezujući za obje strane. Za obvezujuće prihvaćanje ponude Agencija pored pisanog zahtjeva ili potpisanog ugovora smatra i svaki nalog, posredovan u usmenom ili pisanom obliku telefonski ili putem elektronske pošte ili interneta, koji sadrži ime i prezime putnika i ostalih sudionika, njihove datume rođenja i adresu prebivališta/boravišta. Potpisana prijavnica je istovremeno potvrda o putovanju te sadrži podatke o određenom objektu i programu putovanja, gdje su ti podaci navedeni. Putnik je dužan prilikom rezervacije navesti sve podatke i priložiti potrebne dokumente prema programu putovanja te uplatiti akontaciju. Putnik je odgovoran za troškove i posljedice, nastale zbog krivih podataka, ukoliko prilikom prijave nije naveo točne podatke. Prijava se može podnijeti u pisanom obliku. Ukoliko se putnik za putovanje prijavi u pisanom obliku, njegova prijava je valjana s danom kojim je poslana u Agenciju.

2a. PRODAJA TURISTIČKIH ARANŽMANA NA INTERNETU
• Putnik je dužan naručenu uslugu platiti u roku 3 dana od Internet prijave na transakcijskom računu Agencije, osim ako prema posebnim uvjetima ili ponudi nije naveden kraći ili duži rok, pri čemu je rok plaćanja bitna komponentna ugovora o putovanju. U slučaju da putnik ne plati u tom roku, smatrat će se da je ugovor otkazan sukladno općim uvjetima . 
• Smatra se da je putnik usvojio odredbe ovih Općih uvjeta, uputa za putovanje i posebnih uvjeta ili ponude u trenutku kada je dobio ponudu Agencije preko interneta, objavljenih na web stranici Agencije.
• Važeće su odredbe ovih Općih uvjeta i upute za putovanje te odredbe posebnih uvjeta ili ponuda objavljene na web stranici Agencije, u suprotnom, vrijede odredbe posebnih uvjeta ili ponuda. 
• Internet prijava putnika je moguća najkasnije do 18 dana prije početka putovanja osim ako u Općim uvjetima Agencije nije drugačije određeno.

3. DODATNE USLUGE – pored usluga, koje su navedene u programu i uključene su u cijenu aranžmana, moguće su i posebne usluge. Dodatne usluge su one usluge koje obično nisu uključene u cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, posebna prehrana, dodatni izleti,…) ili su za njih u programu predviđene posebne nadoplate (viza, zrakoplovne pristojbe, lokalni vodič, itd.). Putnik dodatne usluge može rezervirati prilikom rezervacije te ih plaća zajedno s osnovnom cijenom aranžmana. Objavljene cijene dodatnih usluga vrijede samo pri rezervaciji i plaćanju tih usluga uz rezervaciju osnovnog aranžmana u Agenciji. U slučaju da se dodatne usluge mogu kupiti tijekom samog putovanja, putnik plaća dodatne usluge vodiču putovanja ili predstavniku Agencije na licu mjesta i u adekvatnoj valuti, a sukladno važećem cjeniku na dan korištenja, ako je na putovanju odabranu uslugu još moguće rezervirati.

4. PLAĆANJE – za datum plaćanja uzima se onaj dan kad je Agenciji vidljiva uplata od strane putnika na svom tekućem računu u slučaju telefonske prodaje ili e-mail, kada je poslan broj kreditne kartice te vidljiva autorizacija za terećenje kreditne kartice od strane kartičara. Kada putnika preko telefona ili putem e-maila potvrdi ponudu aranžmana smatra se da se putnik složio s Općim uvjetima plaćanja te uvjetima plaćanja. Iznos akontacije koji putnik plaća je uglavnom 30% od ukupne cijene aranžmana, odnosno iznos koji je naveden u aranžmanu i predstavlja vrijednost rezervacije. Ostatak cijene aranžmana putnik plaća najmanje 15 dana prije početka aranžmana ili ako je drugačije navedeno u uvjetima aranžmana. U slučaju da putnik 6 dana prije početka aranžmana u cijelosti ne uplati cijenu aranžmana, smatrat će se da je putnik jednostrano raskinuo aranžman. U ovom slučaju se smatra da je putnika 6 dana prije putovanja aranžman otkazao te primjenjuju odredbe iz stavke 7. Općih uvjeta. Putnik je dužan prilikom dolaska na mjesto polaska predočiti dokumente o plaćenom aranžmanu (potvrdu/voucher, dokaz o uplati, itd.) u suprotnom voditelj putovanja može zabraniti nastavak putovanja/aranžmana. U slučaju da putnik želi dodatne pogodnosti ili promjenu u aranžmanu, Agencija radi izmjene na rezervaciji te se iste naplaćuju u iznosu od 25,00€. Ako Agencija ponudi mogućnost koja zadovoljava uvjete aranžmana tj. izradi novu izmijenjenu rezervaciju, a putnik se u međuvremenu predomisli te ne uplati novu rezervaciju, troškovi nove rezervacije zaračunavaju se u cijenu aranžmana. Ukoliko ovlaštena Agencija za putnika rezervira aranžman isti podliježe svim odredbama ovoga odjeljka koji se primjenjuje na ovlaštene putničke Agencije.

5. PRTLJAGA – Agencija za vrijeme aranžmana ne preuzima nikakvu odgovornost za izgubljenu, ukradenu ili oštećenu prtljagu ili drugu opremu putnika, osim u slučaju kad je osiguranje prtljage, skijaške ili druge opreme uključeno u cijenu aranžmana što je jasno razvidno iz ugovora/prijavnice, sklopljenog između putnika i Agencije. Pri avionskom prijevozu putnik ima pravo na besplatni prijevoz određene težine prtljage (prema odredbama prijevoznika), svaki dodatni kilogram putnik doplati na mjestu u prikladnoj valuti odnosno prema odredbama avionskog prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatni prijevoz prtljage. Prijave izgubljene ili oštećene prtljage putnik sam pošalje prijevozniku ili hotelu. Pri avionskom prijevozu za prtljagu je odgovorna isključivo avio kompanija na osnovi propisa koji vrijede u međunarodnom putničkom prometu. U slučaju izgubljene prtljage putnik ispuni prikladni obrazac avio kompanije i jedan primjerak zadrži za sebe. Na osnovi obrasca avio kompanija putniku uplati kompenzaciju prema propisima koji vrijede u međunarodnome avionskome prometu. 

6. PUTNA DOKUMENTACIJA – Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće isprave (osobnu iskaznicu ili putovnicu) i ulaznu vizu za svaku zemlju gdje je to potrebno. Ako putnik ne postupi u skladu s ovom obvezom smatra se da je odustao od aranžmana. Agencija se u ovom slučaju vodi prema odredbama o otkazu Ugovora, u skladu sa 7. stavkom pravilnika Općih uvjeta. Ukoliko Agencija posreduje u pribavljanju vize za putnika, ista ne garantira dobivanje vize za putnika. Pribavljanje vize preko Agencije plaća se odvojeno. Agencija ne vraća trošak za ishodovanje vize i u slučaju da zahtjev bude odbijen.
Putnici su obavezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Agenciju, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Agencija pretrpjela dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi.

7. OTKAZ ILI PROMJENA ARANŽMANA – Putnik ima pravo otkazati aranžman. Otkaz mora biti u pisanom obliku te ga je potrebno dostaviti za vrijeme radnog dana do 15:00h u poslovnici gdje je isti kupljen. Ukoliko je otkaz u pisanom obliku dostavljen nakon 15:00h, Agencija će isti obraditi idući radni dan. U slučaju da putnik otkaže aranžman, Agencija ima pravo na naknadu za otkaz putovanja. Iznos naknade ovisi o vremenu u kojem putnik podnio otkaz putovanja. Ako putnik otkaže aranžman, dužan je pokriti administrativne troškove u visini od 25,00 € i nadoknaditi troškove otkaza smještaja. Iznos naknade za otkaz smještaja ovisi o vremenu u kojem je putnik dostavio zahtjev za otkaz aranžmana: Otkazivanje naknade aranžmana (% cijene aranžmana) - organizator UNILINE d.o.o.:
- Do 30 dana prije polaska 20% cijene,
- Od 29 do 22 dana prije polaska 30% cijene,
- Od 21 do 15 dana prije polaska 50% cijene,
- Od 14 do 8 dana prije polaska 80% cijene,
- Od 7 do 1 dan prije polaska, 100% cijene,
- Na dan polaska odnosno na datum početka putovanja - 100% od cijene aranžmana.
Ukoliko su uvjeti aranžmana drugačiji, primjenjuju se navedeni uvjeti unutar aranžmana.
Ako putnik tijekom putovanja od istog odustane tj. prekine ga, po povratku nema pravo na naknadu. Za vrijeme trajanja putovanja putnik ima pravo na promjenu usluga unutar aranžmana uz prethodno pismeno odobrenje od strane Agencije ili ovlaštenog lokalnog agenta. Agenciju je potrebno obavijestit o takvoj promjeni aranžmana najkasnije 8 dana nakon putovanja. U slučaju promjene imena, broja putnika, datuma putovanja ili aranžmana, iznos administrativnih troškova iznosi 25,00 € po osobi ili sukladno pravilima aranžmana ako je drugačije navedeno, ukoliko je moguće promjena aranžmana može se napraviti bez najave. Sukladno odredbama stavke 7. - u slučaju da putnik otkaže rezervaciju zbog više sile, Agencija ima pravo na naknadu svojih troškova.
7A. PUTNIKOV OTKAZ SKI KARTE • Ukoliko putnik 7 dana prije početka važenja naručene ski karte odustane od ski karte, troškovi otkaza ski karte iznose 10 € za svaku otkazanu ski kartu.
7B. PUTNIKOV OTKAZ AUTOBUSNOG PRIJEVOZA • Ukoliko putnik 28 dana prije polaska autobusnog prijevoza odustane od autobusnog prijevoza, troškovi otkaza autobusnog prijevoza iznose 100 % cijene za svako sjedalo.
7C. PUTNIKOV OTKAZ ŠKOLE SKIJANJA • Ukoliko putnik 29 dana prije polaska odustane od naručene škole skijanja, troškovi otkaza škole skijanja iznose 100 % cijene škole skijanja.

8. VRIJEME I SNIJEG – Vremenski uvjeti nisu razlog za otkaz aranžmana. Agencija ne preuzima odgovornost za potencijalne probleme na odabranom skijalištu (žičare, količina snijega, itd.) koji se mogu javiti zbog nedostatka snijega ili drugih nepredviđenih okolnosti (vrijeme, elementarne nepogode, tehničke prepreke, itd.).

9. SNJEŽNA GARANCIJA – Putnici mogu ugovoriti i uplatiti Snježnu garanciju za sve aranžmane koji uključuju skipass.U slučaju ostvarenja uvjeta i aktivacije Snježne garancije, ista se odnosi isključivo na uplaćenu vrijednost ski passa, a putnik ima pravo na povrat cijelog uplaćenog iznosa ski passa. U tom slučaju putnik nema pravo na povrat troškova rezervacije, osiguranja te Snježne garancije.U slučaju da putnik nije uplatio Snježnu garanciju, agencija zbog nedostatka snijega ili problema sa žičarama u odabranom skijaškom centru nije dužna nadoknaditi uplaćenu vrijednost aranžmana. Vjerodostojna isprava za rad ski liftova u odabranom skijalištu je službeni dokument vlasnika skijališta. Otkaz smještaja ili promjena smještaja zbog nedostatka snijega vrši se u skladu s Općim uvjetima i uputama (stavak 7.).
Uvjeti ostvarenja i aktivacije Snježne garancije:
- U slučaju kada je odabrani skijaški centar u potpunosti zatvoren isključivo zbog nedostatka snijega na dan stupanja na snagu skipass-a koji je putnik uplatio agenciji.
Agencija je dužna putnika obavijestiti o potpunom zatvaranju rezerviranog skijališta minimalno 24 sata prije početka djelovanja Ski pass-a.  
- Plaćanje ukupne vrijednosti odabranog aranžmana. Ukoliko putnik ne uplati cijeli iznos odabranog aranžmana, on nema pravo na ostvarivanje Snježne garancije. 

10. SKIFUN GARANCIJA U SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA – Prilikom rezervacije putnik može uplatiti agenciji „Skifun garanciju u slučaju otkaza putovanja“ (u daljnjem tekstu „Skifun garancija“), koja mu osigurava povrat uplaćenih sredstava ukoliko najkasnije jedan dan prije početnog datuma putovanja nastupe okolnosti koje bi ga spriječile da koristi uplaćene odnosno rezervirane usluge. Putnik ostvaruje pravo na povrat sredstava u sljedećim uvjetima:
 
- Smrt, nezgoda ili neočekivano pogoršanje zdravlja koji putniku onemogućavaju putovanje. Prilikom aktivacije Skifun garancije, potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju ili potvrdu o smrti. Liječnička potvrda mora biti izdana i dostavljena prije početka putovanja odnosno prije planiranog početnog datuma putovanja te mora sadržavati naznaku da putnik ne može putovati ili da se putovanje ne preporučuje iz medicinskih/zdravstvenih razloga.
- Smrt člana rodbine jednog od putnika uz predočenje smrtnog lista (supružnik, izvanbračni partner, istospolni partner, roditelji, svekrva, svekar, djeca, zet, snaha, brat, sestra, unuk, unuka, baka,djed), što putniku onemogućuje putovanje. 
- Nezgoda ili neočekivano pogoršanje zdravlja uže rodbine putnika (supružnik, izvanbračni partner, istospolni partner, roditelji, djeca, brat ili sestra), zbog čega je onemogućeno putovanje radi nužne njege ili hospitalizacije. Prilikom podnošenja zahtjeva odnosno aktivacije Skifun garancije potrebno je predati liječničku potvrdu izdanu prije početnog datuma putovanja.
- Mobilizacija postrojbi civilne zaštite i sudski pozivi. Prilikom podnošenja zahtjeva za aktivacijom Skifun garancije potrebno je priložiti službeni poziv pravosudnog ili upravnog tijela ili nadležnog tijela civilne zaštite.
- Proglašenje epidemije od strane nadležnih organa u zemlji prebivališta ili odredišnoj destinaciji, kao i tranzitnim zemljama, što bi putniku onemogućilo putovanje. Ovaj uvjet mora biti ispunjen odnosno epidemija proglašena najkasnije jedan (1) dan prije početnog datuma putovanja.
- Svrstavanje tranzitne ili odredišne destinacije na crvenu listu od strane nadležne državne institucije RH što bi podrazumijevalo obveznu karantenu po povratku u prebivalište. Ovaj uvjet mora biti ispunjen odnosno određena zemlja stavljena na crvenu listu najkasnije jedan (1) dan prije početnog datuma putovanja.
-    Elementarne nepogode u mjestu prebivališta. Elementarnom nepogodom smatra se svaka  prirodna ili druga katastrofa prouzročena višom silom, na koju čovjek nema utjecaja (suša, tuča, požar, poplava itd.) i gdje su život, zdravlje i imovina putnika i / ili njegove uže obitelji neposredno oštećeni ili ugroženi. Za aktivaciju Skifun garancije potrebno je dostaviti službeni dokument nadležnog državnog ili općinskog ureda (civilna zaštita, Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja, policija ...)
 
Skifun garanciju putnik može ugovoriti prilikom rezervacije ili najkasnije 24h od sklapanja rezervacije. Skifun garancija iznosi 5% od ukupne vrijednosti aranžmana a minimalno 6,26 € i na rezervaciji, predračunu i računu je iskazana kao zasebna stavka. 
 
Putnik može aktivirati  "Skifun garanciju" i na taj način ostvariti pravo na uplaćena sredstva samo i isključivo u slučaju kad se ugovor/rezervacija otkaže najkasnije jedan dan prije početka putovanja odnosno prije početnog datuma putovanja. Zahtjev za otkazom rezervacije putnik mora podnijeti pismenim putem najkasnije jedan dan prije početka putovanja do 15:00h. E-mail adresa za podnošenje zahtjeva za otkazom rezervacije je info@uniline.hr.
Ako putnik ne započne putovanje na rezervirani datum i ne otkaže putovanje do jedan dan prije početnog datuma putovanja, nema pravo tražiti povrat na temelju Skifun garancije. Ako putnik tijekom putovanja odustane odnosno prekine putovanje, nema pravo na povrat sredstava temeljem Skifun garancije.
 
Agencija je dužna putniku vratiti iznos uplaćenih umanjen za iznos Skifun garancije i umanjen za iznos administrativnih troškova (15 € po rezervaciji) u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva za otkazom rezervacije.


11. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI – Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske i zemlje odredišta. Ako nije u skladu sa navedenim propisima putnik ne bi smio nastaviti putovanje te sam snosi posljedice i troškove nastale zbog nepoštivanja navedenih carinskih i deviznih propisa.

12. OTKAZ PUTOVANJA I IZMJENE OD STRANE ORGANIZATORA ARANŽMANA – Agencija u skladu s važećim zakonskim propisom zadržava pravo otkazati putovanje najkasnije pet (5) dana prije polaska, ako se za putovanje ne prijavi dovoljan broj putnika. Ako agencija zbog malog broja putnika otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat punog iznosa za plaćeni aranžman, osim troškova izrade vize i/ili troškova cijepljenja. Ako u aranžmanu nije navedeno drugačije, najmanji broj putnika da bi se aranžman ostvario iznosi:
• putovanje autobusom - najmanje 45 putnika
• putovanje zrakoplovom unutar Europe - najmanje 20 putnika
• prekooceansko putovanje zrakoplovom - najmanje 15 putnika
• putovanje posebnim zrakoplovom, vlakom ili hidrogliserom - najmanje 80% popunjenosti istih
• za promjene ili ukinuća određenih proizvoda prodaje (program Bijeli tjedan, otvaranje sezone itd.) u slučaju malog broja prijavljenih osoba do 30 dana prije polaska. U tom slučaju stranke imaju pravo na povrat troškova programa ili prijenosa već uplaćenog iznosa na drugu rezervaciju
Također, Agencija ima pravo na puno ili djelomično otkazivanje aranžmana, ukoliko prije ili tijekom trajanja aranžmana dođe do izvanrednih okolnosti, za koje se ne očekuje kako će se otkloniti ili izbjeći. U slučaju otkaza aranžmana putnička agencija ima pravo na povrat svojih troškova, a razlika se vraća putniku. Agencija zadržava pravo na promjenu datuma i vremena polaska te za promjenu rasporeda u slučaju više sile, kao i pravo na promjenu destinacija putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja(novi vozni raspored, neizvjesna situaciju unutar zemlje u koju se putuje, elementarne nepogode ili drugi nepredviđeni uzroci, na koje agencija ne može utjecati) i bez dodatne naknade, u skladu s pravilima koja se primjenjuju u međunarodnom putničkom prometu. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene u programu zbog nastupanja više sile tijekom trajanja aranžmana. Agencija nije odgovorna za kašnjenje zrakoplova, brodova, autobusa ili vlakova, kao i za programske promjene koje nastaju kao posljedica takvih kašnjenja. U takvim slučajevima, Agencija može pružati usluge u izmijenjenom obliku postojećih opcija. U slučaju da situacija na licu mjesta Agenciji ne dopušta smještaj putnika u rezerviranom objektu, Agencija će putnika smjestiti u istom mjestu u drugi objekt iste ili više kategorije.

13. REKLAMACIJE – U slučaju reklamacije, putnik je dužan svoje zahtjeve iznijeti što je prije moguće te obavijestiti lokalnog predstavnika agencije, hotelijera, vlasnik apartmana ili poslovnicu Agencije gdje je rezervacija izvršena. Ako reklamaciju nije moguće riješiti na licu mjesta putnik mora o tome pismeno ili telefonski obavijestiti agenciju kod koje je rezervacija izvršena. Agencija će riješiti reklamaciju na temelju pisanog zahtjeva putnika kojeg je obvezno podnijeti u propisanom roku. Agencija ne rješava zahtjeve za reklamacijom koji nisu bili dostavljeni agenciji barem verbalno za vrijeme trajanje aranžmana, a koji su podneseni nakon za to propisanog roka. Bez pisanog zahtjeva za reklamacijom agencija neće prihvatiti zahtjeve za smanjenjem cijena i naknada te ostalih potraživanja. Zbog bržeg i učinkovitijeg rješavanja reklamacije Agencija preporučuje da putnik uz pisani zahtjev za naknadu štete, sniženja cijene ili drugih zahtjeva priloži i odgovarajuću potvrdu od strane hotelijera, prijevoznika ili druge odgovarajuće osobe zadužene za određeni dio aranžmana o činjeničnom stanju, na temelju koje putnik ostvaruje svoja potraživanja. Ukoliko aranžman ili dijelovi istog nisu odrađeni radi propusta Agencije, putnik ima pravo na naknadu u iznosu do realne vrijednosti neizvršenih usluga.

14. ZDRAVSTVENI PROPISI – U aranžmanima u kojima je potrebno cijepljenje, svaki putnik dužan je osigurati međunarodni certifikat - žuta knjiga, s natpisom da je cijepljenje provedeno.
Putnik je dužan obavijestiti o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl, a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

15. PRTLJAGA – prijevoz prtljage je besplatan do određene težine sukladno pravilima prijevoznika. U zračnom prijevozu, putnik ima pravo na besplatan prijevoz određene težine prtljage (pod uvjetima prijevoznika), svaki dodatni kilogram naplaćuje se na licu mjesta u lokalnoj valuti ili po uvjetima zračnog prijevoznika. Djeca mlađa od 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Izgubljena ili oštećena prtljaga prijavljuje se samom prijevozniku. U zračnom prometu, prtljaga je isključiva odgovornost samog zračnog prijevoznika na temelju pravila koja se primjenjuju u međunarodnom putničkom prometu. U slučaju izgubljene prtljage na letovima, aviokompanija je ta od koje se traži potvrda o izgubljenoj prtljazi. Na temelju navedene potvrde, aviokompanija plaća odštetu u skladu s propisima koji su na snazi u međunarodnom zrakoplovnom prometu.

16. GUBITAK DOKUMENATA – Ukoliko putnik izgubi ili su mu putni dokumenti ukradeni, a potrebni su mu za nastavak putovanja ili povratka u domovinu, dužan je izraditi nove ovisno o vlastitom trošku. Za dodatne savjete putnik može kontaktirati putničku agenciju ili osoblje gdje je smješten. U slučaju da putnik zbog izgubljenih ili ukradenih putnih dokumenata nasmije nastaviti putovanje, nema pravo na naknadu zbog otkaza aranžmana.
Informacije koje putnik dobije u poslovnici ne obvezuju Agenciju više nego je navedeno u programu aranžmana ili u ponudi.
 
17. INFORMACIJE • Informacije koje putnik dobije u poslovnici/web stranici ne obvezuju Agenciju više nego je navedeno u programu aranžmana ili u ponudi.

18. KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA – Kategorizacija smještaja (broj zvjezdica ili kategorija objekata), navedene u katalozima i aranžmanima koje agencija nudi rangirani su po nacionalnim/lokalnim kategorijama. Sukladno navedenom Agencija za njih nije odgovorna. Neki objekti se kategoriziraju prema agencijskoj procjeni (procjena se temelji na dugogodišnjem iskustvu, pohvalama i komentarima), koji se mogu razlikovati od službene kategorizacije objekta i služi samo u informativne svrhe.
 
19. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA • Osobni podaci su bilo koji podaci koji se odnose na pojedinca, bez obzira na oblik u kojem su izraženi, kao što su: ime i prezime, kućna adresa, mjesto (telefon može odati lokaciju), web identifikator (IP adresa), adresa e-pošte, telefonski broj itd.
Obrada osobnih podataka znači bilo koju radnju ili niz radnji izvršenih u vezi s osobnim podacima koji se automatski obrađuju ili koji su, u slučaju ručne obrade, dio datoteke osobnih podataka ili su namijenjeni uvrštavanju u datoteku osobnih podataka, posebno prikupljanje, pribavljanje, pohranjivanje, prilagođavanje ili mijenjanje, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje prijenosom, komuniciranje, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, klasificiranje ili povezivanje, blokiranje, anonimiziranje, brisanje ili uništavanje; obrada može biti ručna ili automatizirana.
Dužnost zaštite osobnih podataka u skladu s ovim Općim uvjetima i odredbama, važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Uredbom o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Uredba (EU) 2016/679) obvezujuća je za sve zaposlenike, koji obavljaju poslove na drugim pravnim osnovama osim prema ugovoru o radu, uključujući nakon prestanka radnog odnosa, izvođenja radova ili zadataka ili obavljanja usluga operatera i definirano je u Pravilima o zaštiti osobnih podataka prema Uredbi (EU) 2016/679.
Agencija prikuplja i održava u datoteci osobnih podataka sljedeće vrste osobnih podataka korisnika/pretplatnika:
ime i prezime te datum rođenja klijenta , fizička osoba/naziv tvrtke za pravne osobe;
adresa prebivališta/sjedišta tvrtke za pravne osobe;
telefonski broj, broj mobitela i e-pošta;
porezni broj za fizičke osobe / porezni i registarski broj za tvrtke
podaci o transakcijskom računu za utvrđivanje plaćanja za usluge operatora putem eRačuna ili izravnog terećenja;
Uz suglasnost klijenta (e-obrazac/tiskani obrazac), Agencija može prikupljati i druge podatke o klijentu za interne potrebe za analizom podataka o ponudi usluga.
Podaci se obrađuju u sljedeće svrhe:
dostava dokumenata vezanih za naručene usluge (dostava, naplata agencijskih usluga i vijesti o agencijskim uslugama)
redovite informacije - besplatne e-vijesti, tiskani letci ili telefonski pozivi ili SMS poruke
bolje ciljanje za slanje poruka i vijesti o ostalim uslugama i pogodnostima u našoj ponudi
poboljšanje kvalitete naših usluga
za potrebe agencijskih analiza i mjerenja s ciljem utvrđivanja korištenja naših usluga
Kupci mogu dovršiti, ispraviti ili otkazati narudžbu putem adrese e-pošte info@skifun.si ili na tel: +386-1-600 80 80.
Mrežne usluge tvrtke SKIFUN koriste kolačiće koji se preuzimaju na računalo korisnika u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-1).
U skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Agencija može sve svoje obavijesti klijentu poslati e-poštom, na adresu koju je klijent dostavio Agenciji. Agencija je spremna klijentu poslati račune u obliku e-računa, kao PDF dokument e-poštom ili poštom.
Agencija ima pravo pohraniti osobne podatke klijenta u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) te mu na temelju tih podataka poslati podatke o vlastitim novim ili postojećim uslugama.

20. ZAVRŠNE ODREDBE – U slučaju spora između stranaka, isti se rješava na nadležnom sudu u Ljubljani.

UVJETI PLAĆANJA 

Ove upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora koji su sklopljeni između UNILINE d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija) i putnika/ugovaratelja putovanja, koji se prijavljuje za turistički aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita, od objavljenih u točkama ovih općih uvjeta, prijavljuje se odredba/uvjet objavljen u programu. 

Obvezujuće prihvaćanje ponude od strane Agencije prihvaća se isključivo pismenim putem. Također se potpisanim ugovorom smatra bilo koja narudžba aranžmana ili rezervacije koje se prenose usmeno ili pismeno, telefonom ili putem interneta. Ugovor mora sadržavati ime putnika i drugih sudionika, njihove datume rođenja i adrese prebivališta (ili privremenog boravišta). 

Ugovor se smatra sklopljenim kada su ga putnik i agencija potvrdili ili potpisali u roku od 24 sata. U slučaju telefonske ili internet prodaje, na dan kada Agencija zaprimi sredstva rezerviranog ugovora, u cijelosti ili u ugovoru/prijavnici, dogovoreni djelomični iznos.
Prilikom prijave putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana odmah ili u roku 24 sati nakon učinjene rezervacije, sljedeći dan u slučaju rezervacije petkom, subotom, nedeljom ili preko praznika i blagdana. Razlika 70% do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 14 dana prije početka putovanja. 

U slučaju promptne uplate, osiguravaju se trenutne cijene aranžmana i usluga (rezervacije low cost prijevoznika, hotele s ograničenim trajanjem cijena, itd....) Agencija može zahtijevati plaćanje u punom iznosu već uz prijavu aranžmana, za garanciju cijena i mjesta na avionu. Isti uvjeti vrijede za slučaj kad se izvrši rezervacija u roku manjim od 14 dana prije očekivanog polaska putnika. Rezervacije su od strane agencije potvrđene, kada agencija primi plaćanje u cijelosti ili u ugovoru/prijavnici u dogovorenom iznosu.

Načini plaćanja:

Putnik može platiti rezervirani aranžman pomoću sljedećih sredstava plaćanja:

Plaćanje na nerizidentni račun poduzeća UNILINE d.o.o., koji je naveden na ponudi.
Ponudu je moguće platiti i kreditnom karticom (jednokratno i na rate), ukoliko se navedeno zatraži. Link za plaćanje biti će poslan putniku putem e-maila.
• American Express kartice: 2-6 rata uz naknadu, 7-12 rata uz naknadu,
• Maestro i Visa kartica (samo za kartice izdane od PBZ banke): 2-6 rata uz naknadu, 7-12 rata uz naknadu,
• MasterCard kreditne kartice jednokratno.
Koristimo PBZ Payment Gateway servis za Internet naplatu, koji koristi najsuvremenije tehnologije zaštite od zlouporaba, kao sto je sigurnosni protokol Secure Socket Layer (SSL) s najmanje 128 bitnom enkripcijom podataka, te druge tehnologije i sigurnosne procedure po najvišim standardima. Razmjena osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem virtualne privatne mreže (VPN) koja je potpuno zastićena od neautoriziranog pristupa. Osjetljivi podaci o Vašoj kreditnoj kartici dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru.
Izjava o konverziji
Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena Vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune, prema srednjem tečaju iz važeće tečajne liste Hrvatske Narodne banke, koja vrijedi na dan uplate. Prilikom naplate Vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u Vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

PRIJAVNINA I CJENIK USLUGA

S potpisom i sklapanjem ugovora naplaćuje se naknada od 15 €. Za rezervacije preko web stranice www.skifun.hr nadoplata uz prijavninu se ne naplaćuje.

CJENIK TSC CENIK TSC (TICKETING SERVICE CHARGE) ZA USLUGE TURISTIČKE AGENCIJE - POSREDOVANJE PRI PRODAJI AVIO KARATA

Trošak pregovaranja ovisi od broja segmenta avio karte i tipa avio karte, računa se na svaku izdanu kartu. Aktulani cjenik se objavi kao informacija o troškovima posla, koji se nalaze na radnim mjestima Agencije.
Posebna odredba nisko cjenovnog zračnog prijevoznika: rezervacije radimo isključivo na zahtjev putnika i odgovornost putnika; svaka daljnja naknada (u povratku), dodatni troškovi i promjene izvan sadržaja aranžmana idu na teret putnika.

Cjenik / naknade / trošak za obavljene usluge:

Karta s 1 segmentom 
(ekonomski i poslovni razred): 15 €
Karta s 2 segmenta 
(ekonomski i poslovni razred): 3 0€ 
Karta s 3 segmenta i više po
Europi: 
- ekonomski razred: 45 € 
- poslovni razred: 85 € 

Interkontinental let: 
- ekonomski razred: 65 € 
- poslovni razred: 120 €

Potvrda rezervacije: 10 € 
Promjena rezervacije: 20 € 
Refundacija ili ponova izdaja avio karte: 20 € 
Dostava avio karte s kurirjem ili brzom postom: 30 € 
Promjena s strane prijevoznika: 0 €

UNILINE d.o.o, Pula, Hrvatska
 
Copyright © 2007 - 2020 S.K.I.F.U.N. d.o.o.. Sva prava pridržana.