+ 386 1 600 80 80
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatek ni obvezen
* Podatek ni obvezen

Smučanje nekoč in danes


Da bi lažje razumeli novosti sodobne tehnike alpskega smučanja, si najprej oglejmo primerjavo s smučanjem nekoč in s smučmi, ki stranskega loka praktično niso poznale. To sicer ne pomeni, da ga niso imele, vendar je meril 40 metrov in več.

Pri analizi izpeljevanja zavojev s starimi smučmi moramo najprej izpostaviti naslednji podatek: nekdaj je vsaka izrazitejša menjava smeri smučanja avtomatično vodila v oddrs!
Da je smučar lahko vijugal dinamično, je bil, zaradi dolžine in geometrije smuči, prisiljen k neprestanemu vrtenju stopal oz. uporabi vrtilne tehnike. Le tako je uspel pravočasno, a hkrati zadosti učinkovito, potisniti smuči v smeri novega zavoja.
Hitrost smučanja je bila, zaradi uporabe vrtilne tehnike in s tem povezanih številnih oddrsov, manjša, vertikalno gibanje večje, stransko gibanje praktično ni obstajalo.
Značilen »šolski« vbod palice je predstavljal obvezen del začetka vsakega zavoja in znak za smučarjev odriv v smeri želene akcije.

Poglejmo si najpomembnejše značilnosti tehnike smučanja s starimi smučmi:

osnovni položaj in težišče smučarja sta višja,
ramenska os je obrnjena od smeri smučanja, da smučar lažje ustvarja
potreben vrtilni moment za potisk zadnjih delov smuči proti vpadnici,
smuči so sklenjene zaradi lažjega vrtenja stopal in spremembe smeri smučanja,
izrazit zasuk ramenske, kolčne in kolenske osi v vseh fazah zavoja,
močno naprej potisnjena notranja smučka – t.i.»krmarica«,
zgoden in izrazit prelom v bokih, ki skupaj z nagibom smučarja ustvarja smučarski
odklon in želen ravnotežni položaj,
uravnoteženje na zunanji smučki, pri čemer notranji gleženj in koleno ostajata
pretežno neaktivna,
dokaj majhen nagib in odmik težišča smučarja od smuči oz. linije smučanja

DANES...

Predno se lotimo smučanja z opremo novega tisočletja je potrebno izpostaviti naslednje: smuči so krajše kot nekoč in kar je še pomembneje - imajo močno poudarjen stranski lok!
Za tiste, ki tega morda ne poznajo, govorimo o razmerju med širinami smuči na sprednjem, srednjem in zadnjem delu. Če pri starih smučeh radij stranskega loka ni padel pod 40m, pri današnjih netekmovalnih modelih ta znaša nekje med 11 in 21m.
Vijuganje s takimi smučmi je nedvomno lažje, tudi atraktivnejše, a bistvo novih smuči se vendarle zrcali v dejstvu, da omogočajo nekaj, kar stare niso: smučanje z ZAREZNO TEHNIKO!
Govorimo o smučanju brez oddrsa, ki je večini smučarjev desetletja predstavljalo neizpolnjeno željo, danes pa je zaradi metuljastih smuči dostopno vsem, celo najmlajšim. Kljub povedanemu bi bilo povsem napačno in zmotno enačiti današnje smučanje zgolj z ZAREZNO TEHNIKO.

V praksi se namreč ZAREZNA TEHNIKA najpogosteje pojavlja v kombinaciji z VRTILNO TEHNIKO, torej predstavlja le večji ali manjši del vsakega zavoja.
Ne glede na to ali smučamo zarezno ali kombinirano, smiselnost izbranega načina določa hitrost, ki mora ostati kontrolirana v vsakem trenutku, vedno in povsod!

Analize smučanja z novimi smučmi neposredno razkrivajo vse posebnosti sodobne smučarske tehnike, njenih značilnosti in tudi primerjavo najpomembnejših razlik s staro tehniko:

Osnovni položaj in težišče smučarja sta nižja, smučar je uravnotežen na obeh,
razklenjeno postavljenih smučeh,
ramenska os sledi navidezni poti smučarjevega težišča, zato v prvi fazi zavoja prihaja
do paralelnega položaja krivin ali celo nekoliko naprej potisnjene zunanje smučke.
Kombinacija takšne postavitve in širšega položaja smuči, smučarju daje maneverski
prostor, nujno potreben za aktiviranje obeh gležnjev, kolen in bokov v nadaljevanju.
Notranji gleženj in koleno sta aktivna v vseh fazah zavoja,
nagib, odmik smučarja od smuči in s tem od linije smučanja sta bistveno večja,
prav tako dinamika smučanja in hitrost.

Pomembno je poudariti dejstvo, ki je jasno in nedvoumno:
»Smučanje se JE spremenilo in NI enako smučanju nekoč!«

SODOBNA TEHNIKA

VIJUGANJE V ŠIRŠEM HODNIKU – ZAREZNA TEHNIKA

Slednje ob dejstvu, da uporabljamo smuči s poudarjenim stranskim lokom, predstavlja enega smučarskih vrhuncev (ne le vsakega posameznika, temveč smučanja nasploh). Seveda s tem mislimo na izpeljevanje zavojev po urejeni snežni podlagi, ki skupaj z opremo današnjega časa ponuja drugačne, pred


Copyright © 2007–2018 SKIFUN.eu™ | All rights reserved. / Vse pravice pridržane.