+389 34 345 212
Најави сеНОВА РЕГИСТРАЦИЈА

* Оваа информација е незадолжителна
* Оваа информација е незадолжителна


За нас
ДТУ ДООЕЛ Атлантис Струмица
е приватна туристичка агенција, основана на 24-ти мај, 1995 година. Атлантис е постојана членка на IATA(International Air Transport Association) и СКТМ (Стопанска комора за туризам на Македонија), исто така е активен постојан член на разни асоциации и здруженија сврзани со туристичката дејност. Атлантис поседува А лиценца за вршење на туристичка дејност. 
Т.А. Атлантис
одсекогаш завзема солидно место и сериозен пристап во туристичката дејност. Од своето постоење, па до денес Атлантис е препознатлива агенција по својот перманентен растеж во речиси сите сфери на локално и меѓународно рамниште. Се одликува со ексклузивни и висококвалитетни аранжмани и квалифициран кадар за различни профили. 
Со воведување на систем на организација со квалитет се трудиме на поголема одговорност и свест на нашите вработени при исполнување на обврските и надлежностите, зголемување на степенот на задоволување на барањата на корисниците и континуирано унапредување на квалитет и ефикасност. Нашите обврски ги исполнуваме следејќи ги процедурите за квалитет и со тимска работа следејќи ги целите за квалитет сврзани со сите идентификувани процеси предводени од највисокото раководство. 
Каде да не најдете:
Струмица 2400 Адреса : ул. Димитар Влахов 18, +389 34 345 212
Скопје 1000 Адреса : ул. Луј Пастер 1, Локал 8, Палата Македонија +389 2 3229 922
Скопје 1000 Адреса : бул. "Јане Сандански" бр.82/1-12 , Т.Ц Бисер, о.Аеродром +389 2 6092 212
Скопје 1000 Адреса : ул. "Ферит Бајран" бр. 48/1, о.Чаир +389 2 2633 144
Битола 7000 Адреса : ул. Климент Охридски бр.35, лам. 4/лок.2 Пелагонка 2 +389 75 253 212 
Штип 2000 Адреса : ул. Борис Кидрич бб +389 32 606 212
Прилеп 7500 Адреса : Сотка Ѓоргиоски 3-К Гаража +389 48 550 767 
Охрид 6000 Адреса : Булевар Туристичка 3/4 (зграда Ремис) +389 46 262 212 
Радовиш 2420 Адреса : ул. Свети Спасо Радовишки 121 +389 32 632 212 
Тетово 1200 Адреса : ул. Маршал Тито комплекс стара пожарна бб +389 44 377 212
Велес 1400 Адреса : ул. Маршал Тито Бр.1 +389 43 222 112
 

Copyright © 2007–2017 SKIFUN.eu™. All rights reserved. / Сите права се задржани.